กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์ เป็นบริษัท ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และ น้ำมันพืชที่ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูงสุด นำมาผ่านกระบวนการสกัด กระบวนการกลั่นและกรองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค และมุ่งเน้นตามนโยบายของบริษัทเป็นสำคัญ

ราคาผลปาล์มสด ณ วันนี้ (ราคานี้รวมสวัสดิการแล้ว)

ราคาผลปาล์ม(18%)

4.75

ราคาผลปาล์ม(17%)

4.45

กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์

ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 7 บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา